GS. BS. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG – BÀ TIÊN CỦA NHỮNG ĐÔI VỢ CHỒNG HIẾM MUỘN