Thông tin hiếm muộn

HƯỚNG DẪN LẤY TINH TRÙNG CHO XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ

HƯỚNG DẪN LẤY TINH TRÙNG CHO XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ >>Hội chứng quá kích buồng trứng “Không xuất tinh trong khoảng thời gian 2-7 ngày trước khi làm xét nghiệm tinh dịch đồ (TDĐ). Sử dụng lọ đựng mẫu vô trùng do cơ sở y tế cung cấp để đảm bảo chất lượng mẫu thử.” […]

Xem thêm

HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG

HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG >>Chuyển phôi trữ “Hội chứng quá kích buồng trứng (QKBT) là một bệnh lý có thể gặp sau kích thích buồng trứng, trong đó, quá kích buồng trứng nặng xảy ra với tần suất khoảng 1% các chu kỳ bơm tinh trùng vào buồng tử cung và 0,5-5% các […]

Xem thêm

CHUYỂN PHÔI TRỮ

CHUYỂN PHÔI TRỮ >>Xét nghiệm trong chẩn đoán hiếm muộn “Trong chu kỳ chuyển phôi trữ, bệnh nhân không phải thực hiện lại quá trình kích thích buồng trứng. Việc điều trị chỉ bao gồm chuẩn bị niêm mạc tử cung để đón nhận phôi.” Nguồn: IVFMD – Đơn vị HTSS Mỹ Đức Trong chu […]

Xem thêm

XÉT NGHIỆM TRONG CHẨN ĐOÁN HIẾM MUỘN

XÉT NGHIỆM TRONG CHẨN ĐOÁN HIẾM MUỘN >>Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung   “Khi thực hiện đánh giá và khảo sát nguyên nhân có thể gây hiếm muộn, cặp vợ chồng sẽ được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm” Nguồn: IVFMD – Đơn vị HTSS Mỹ Đức Khi thực […]

Xem thêm

KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG

KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG >>Hướng dẫn lấy tinh trùng cho xét nghiệm tinh dịch đồ “Bơm tinh trùng vào buồng tử cung hay thụ tinh nhân tạo (Intra Uterine Insemination – IUI) là kỹ thuật đưa tinh trùng đã được lọc rửa trực tiếp vào buồng tử cung.“ Nguồn: IVFMD […]

Xem thêm