Thông tin bác sĩ

PGS. TS. BS. VƯƠNG THỊ NGỌC LAN

  Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Y Khoa, ĐHYD TP.HCM Phó Trưởng Khoa Y, ĐH Y Dược TP.HCM Chủ nhiệm Bộ môn Phụ Sản,Đại học Y Dược TP.HCM Nghiên cứu viên chính, HOPE Research Center, Bệnh viện Mỹ Đức Đồng chủ biên và tham gia biên soạn3 sách chuyên khảo về nội tiết sinh sản và kỹ thuật hỗ trợ sinh hỗ trợ sinh sản […]

Xem thêm

GS. BS. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG – BÀ TIÊN CỦA NHỮNG ĐÔI VỢ CHỒNG HIẾM MUỘN

Xem thêm